Zažínanie stromčeka Mikulášovou družinou:

Svätá Lucia, anjel a čert rozprávajú o advente a s ním spojených zvykoch, priblížia legendu o svätom Mikuášovi, s deťmi si zatancujú a spolu zavolajú Mikuláša.

Mikuláš pozdraví deti krátkym veršovaným príhovorom, povie im svoje posolstvo a spolu so svojou družinou zažne aj s pomocou detí stromček – nemusí byť, podľa požiadaviek objednávateľa.

Všetky potrebné rekvizity si donesieme so sebou. Podľa možnosti zabezpečiť stoličku, prípadne stôl pre čerta – nemusí byť.

Vznikol na základe skúseností z predchádzajúcich 8 rokov uvádzania Mikulášskych podujatí.

Osoby a obsadenie: 

Postavy: Svätý Mikuláš v biskupskom rúchu, Anjel, Čert, Svätá Lucia

Premiéra: 
Tento program bol premiérovaný v roku 2011
Dĺžka predstavenia: 
minimálne 30 minút