Viera Žilková

Meno a priezvisko: 
Viera Žilková
Vzdelanie a skúsenosti: 

Od svojich 6 rokov som hrala v Divadielku, recitovala  od okresných kôl až po Kubín, konferovala na všetkých možných podujatiach, režírovala som detské  Divadielko Škovránok. Najväčší úspech v  celoslovenskej súťaži DDS 1. miesto, 30 rokov predsedníčka i členka  mnohých okresných i krajských porôt pre súťaže v umeleckom prednese - Rozprávkové vretienko, Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko. Píšem scenáre pre detské divadlo a scenáre a réžiu pre rôzne umelecké programy pre deti a dospelých.

Kariéra v divadle: 

Hrala som niekoľko rokov v amatérskom divadle v Trenčíne a bola som členkov Divadla J. Záborského v Prešove. V Trenčíne - Ostro sledované vlaky a Medveď. V profesionálnom divadle - Dobrodružstvo pri obžinkoch, SOS, 12 mesiačikov, Žabí princ, Drotár.

Postavy v aktuálnom repertoári: 
Teraz  po mnohých rokoch som zas na doskách s Viktóriou v Andulkách.
Info: 
herečka