Rozprávkový les

– stanovištia pre deti so súťažami (prekážková dráha, trampolína, hádzanie loptičiek do quasi basketbalového koša, kuželky, futbalová brána). Na každom čaká rozprávková bytosť: princezná, kráľ, zbojník, anjel, čert, víla, rozprávková babička, škriatok .... (počet podľa dohody). Je vhodné zabezpečiť pre deti odmeny. Zvyčajne objednávateľ.