Rok 2002

V prvom roku našej existencie sme uviedli 11 predstavení, ktoré videlo cca 3 000 divákov, zväčša detí. Inscenovali sme dve hry určené predovšetkým mládeži a deťom, čo sa malo v nasledujúcom roku zmeniť aj vzhľadom na fakt, že spočiatku výlučne mládežnícky súbor pojal do svojich radov aj dospelých hercov.

Na začiatku, v októbri 2001 bol len kurz hereckej prípravy pre stredoškolákov. Viedli ho Zuzana Moravčíková – dnes už Mišáková a Miloš Slemenský. V roku 2002 sa z účastníkov kurzu vyprofiloval súbor mladých ľudí zanietených pre divadlo, ktorí sa naplno pustili do prípravy novej inscenácie hry.

 

Jáánošííík

Hru Jáánošííík netreba osobitne predstavovať. Známu hru Radošinskeho naivného divadla sme s láskavým dovolením Stanislava Štepku naštudovali a úspešne hrali štyri roky. Vystriedali sa v nej tri skupiny našich juniorov. Vtipné dialógy aj vďaka nahrávke vydanej na platni dávno zľudoveli a predstavenie patrí do zlatého fondu slovenskej dramatiky po roku 1945. Niektoré dialógy boli prispôsobené dnešku, ale jadro zostalo. Rozdiel bol len v tom, že v hre ste nevideli známych hercov RND. Jedno z najúspešnejších predstavení THD!

Scenár:
Stanislav Štepka
Dramaturgia a réžia:
Charakteristika predstavenia:
dĺžka: 70 minút, premiéra: 2. mája 2002, počet repríz: 37
Osoby a obsadenie:
Otec a vedúci:
Mamička:
Monika Múčková, Eva Čížová, Zuzana Moravčíková
Helenka:
Katarína Danihelová, Lívia Guttmanová, Jana Zahranková
Jánošík:
Peter Jakuš, Tomáš Ridoško
Anička:
Zdenka Eliášová, Ivana Blažová, Jana Zahranková
Dráb a sused Samo:
Boris Bilčík, Denis Matúš
Uhorčík:
Ladislav Michalec, Boris Bilčík
Madam I:
Lucia Hargašová, Zuzana Moravčíková
Madam II:
Lívia Guttmanová, Luneta Vite Toresová, Jana Zahranková
Mušky:
Gabriela Vrbovská, Luneta Vite Toresová

 

Pytačky

Humorne ladený príbeh inšpirovaný hrami Jozefa Gregora Tajovského Statky zmätky a Ženský zákon. Príbeh je situovaný do dedinského prostredia medzi dve rodiny, ktoré majú od nepamäti medzi sebou škriepky kvôli majetkom. Spor začal v minulosti, keď dedovia po spoločnej oslave vymeriavali pozemky.

V jednej rodine majú dievku Dorku súcu na vydaj, no neveľmi peknú a tak ostáva stále na ocot. V druhej rodine je Jurko - švárny, pekný šuhaj, ale rozumu moc nepobral. Obe rodiny patria k najbohatším v dedine a práve majetok sa stáva prekážkou pri dojednávaní svadby. Mladí sa do seba zaľúbia, ale podrezané jazyky matiek vždy spôsobia, že k pytačkám nedôjde. V závere sa z Jurka s Dorky predsa len stane pár. To sú však až vtedy, keď sa obe matere pod zem podejú.

Hra bola vhodná hlavne ako predstavenie pre deti a mládež.

Scenár, dramaturgia a réžia:
Janette Strharská
Charakteristika predstavenia:
dĺžka: 60 minút, premiéra: 19. decembra 2002, počet repríz: 6
Osoby a obsadenie:
Matka:
Monika Múčková
Dora:
Romana Schlesingerová
Otec Jano:
Dano Ház; Laco Michalec
Suseda:
Janette Strharská
Krstný otec Paľo:
Marián Psotný
Jurko:
Stano Košút
Rozprávačka I:
Lucia Hargašová
Rozprávačka II:
Stanka Ďurigová