Eventy a podujatia na objednávku

Pripravujeme rôzne podujatia aj mimo divadelných sál:

  • exteriérové podujatia: napr. krátke scénky či pásma (mohli ste vidieť napr. na Trenčianskom Korze
  • vernisáže (zabezpečenie kultúrneho programu, moderovanie, ale aj príležitostné krátke pásma)
  • kultúrne podujatia ako literárne a recitačné večery, večery poézie, vážnej hudby
  • propagačné akcie pre hypermarkety či zábavno-obchodné centrá (napr. pre TESCO či OZ centrum MAX)
  • zábavné alebo zábavno-súťažné večery či odpoludnia pre deti, mládež ale aj dospelých
  • Fašiangy, MDD – urobíme presne na mieru.

Príklady podujatí:

MDD pre deti z Opatoviec pri Kultúrnom dome v Opatovciach.

– stanovištia pre deti so súťažami (prekážková dráha, trampolína, hádzanie loptičiek do quasi basketbalového koša, kuželky, futbalová brána). Na každom čaká rozprávková bytosť: princezná, kráľ, zbojník, anjel, čert, víla, rozprávková babička, škriatok .... (počet podľa dohody). Je vhodné zabezpečiť pre deti odmeny. Zvyčajne objednávateľ.

– rôzne súťaže pre deti, animačný program – detské minidisco: moderované a predtancované detské choreografie – overený zábavný program: s obmenami uvádzame 9 rokov! Dĺžka trvania podľa požiadaviek od 30 do 90 minút.

Minidisco býva súčasťou mnohých iných podujatí pre deti, môže byť rozšírením ponuky Rozprávkového lesa.

Veľmi obľúbený program, viac ako 40 repríz, možnosť variantu: minidisco s vílami, s postavičkami s rozprávky Baltazár Banán a pod.

Svätá Lucia, anjel a čert rozprávajú o advente a s ním spojených zvykoch, priblížia legendu o svätom Mikuášovi, s deťmi si zatancujú a spolu zavolajú Mikuláša.

Mikuláš pozdraví deti krátkym veršovaným príhovorom, povie im svoje posolstvo a spolu so svojou družinou zažne aj s pomocou detí stromček – nemusí byť, podľa požiadaviek objednávateľa.

Všetky potrebné rekvizity si donesieme so sebou. Podľa možnosti zabezpečiť stoličku, prípadne stôl pre čerta – nemusí byť.

Vznikol na základe skúseností z predchádzajúcich 8 rokov uvádzania Mikulášskych podujatí.