Program divadelných predstavení

18. 3. 2020 | 18.00


Divadlo u Greškov, Tajov

Molière: Lakomec

PRESUNUTÉ

Keď láska k majetku je tou najväčšou slasťou...


16. 3. 2020 | 18.00


Brezová pod Bradlom

Zuzana Mišáková: Svetový Slovák Štefánik

PRESUNUTÉ

Ženy ho milovali, muži obdivovali.


10. 3. 2020 | 18.30


Kino Hviezda, Trenčín

Vytrvalý dážď

Vytrvalý dážď
Hosťovanie
Ticketportal

PRESUNUTÉ


7. 3. 2020 | 18.00


Bratislava, Lamač

Miro Gavran: Bábka

Najnovšia hra M. Gavrana BÁBKA hovorí vtipne o súčasných mladých mužoch neschopných nadviazať seriózny vzťah so ženou.


21. 2. 2020 | 18.30


Kino Hviezda, Trenčín

Molière: Lakomec

Predpredaj: KIC, ticketportal

Keď láska k majetku je tou najväčšou slasťou...


Stránky