Pirátske minidisco

– rôzne súťaže pre deti, animačný program – detské minidisco: moderované a predtancované detské choreografie – overený zábavný program: s obmenami uvádzame 9 rokov! Dĺžka trvania podľa požiadaviek od 30 do 90 minút.

Minidisco býva súčasťou mnohých iných podujatí pre deti, môže byť rozšírením ponuky Rozprávkového lesa.

Veľmi obľúbený program, viac ako 40 repríz, možnosť variantu: minidisco s vílami, s postavičkami s rozprávky Baltazár Banán a pod.