Eliška Šefčíková-Stanková

Meno a priezvisko: 
Eliška Šefčíková-Stanková
Info: 
Scénografia