Matúš Bachynec

Meno a priezvisko: 
Matúš Bachynec
Kariéra v divadle: 

S- Williams: Nikto nie je dokonalý alebo Pobozkaj tetu Myrtle - réžia

Ľ. Mňačko, M. Bachynec: Dvaja kamaráti - dramatizácia, réžia

M. Bachynec, L. Mihálová: Žabiatko - autor, réžia

M. Bachynec: Môj macík - autor

Janusz Glowacki: Antigona v New Yorku - réžia

J. Barč-Ivan: Matka - réžia

Martin Barčík: Baltazár Banán - réžia

Info: 
režisér