Michaela Gallová

Meno a priezvisko: 
Michaela Gallová
Dátum narodenia: 
29. november 1995 (streda)
Vzdelanie a skúsenosti: 

2011 – 2014 Základná umelecká škola K. Pádivého, Trenčín - Literárno-dramatický odbor, recitačné súťaže Hviezdoslavov Kubín, od 2014 v Trenčianskom hradnom divadle (od novembra 2013 Mestské divadlo Trenčín)

Kariéra v divadle: 

ZUŠ – hra 8 žien, postava babičky; hra Lás-ka-nie, postava Dana; hra 6 žien Henricha VIII, postava rozprávača

Postavy v aktuálnom repertoári: 
šepkárka, inšpícia – Matka, Antigona v New Yorku, Všetko o ženách, Andulky v klietke; asistencia réžie - Svadba
Info: 
členka správnej rady, asistentka produkcie, šepkárka, inšpicientka, asistentka réžie