Michaela Gallova

Meno a priezvisko: 
Michaela Gallova
Kariéra v divadle: 

N. V. Gogoľ: Ženba - dramaturgia, inšpícia

Ľubomír Feldek: Perinbaba - dramaturgia, inšpícia, produkcia

Miro Gavran: Shakespeare a Alžbeta - réžia, inšpícia, produkcia

J. Barč-Ivan: Mastný hrniec - produkcia, inšpícia;

Miro Gavran: Bábka - asistentka produkcie;

Jana Juráňová: Misky strieborné nádoby výborné - asistentka réžie, inšpícia;

Andulky v klietke - inšpícia

A.P. Čechov: Svadba - asistentka réžie, inšpícia;

Miro Gavran: Všetko o ženách - inšpícia;

Janusz Glowatski: Antigona v New Yorku - inšpícia;

J. Barč-Ivan: Matka - inšpícia

Info: 
členka správnej rady, produkcia, dramaturgia, réžia, inšpícia, marketing