Konkurz

Mestské divadlo Trenčín vyhlasuje konkurz pre hercov aj herečky do pripravovanej inscenácie Perinbaba. Konkurz sa uskutoční dňa 23.9.2018 o 18:00 v Kultúrnom stredisku – Dlhé hony.

 

Podmienky pre záujemcov:

  •  vek minimálne 18 rokov
  •  ukončené alebo prebiehajúce konzervatoriálne vzdelanie, VŠMU, AU BB
  •  vedieť zaspievať 2 žánrovo odlišné ľudové piesne
  •  chuť spolupracovať s deťmi
  •  byť k dispozícií 1.12., 9.12., 19.12. dopoludnia a 20.12. dopoludnia

 

Skúšobný proces trvá od 9.10. do 1.12. Skúša sa v dopoludňajších hodinách, vo výnimočných prípadoch cez víkendy.

 

Tešíme sa na Vás!