Jana Majčíková

Meno a priezvisko: 
Jana Majčíková
Prezývka: 
Jamajka
Dátum narodenia: 
13. február 1963 (streda)
Vzdelanie a skúsenosti: 

Absolvovanie predmetu Dramatická výchova ako súčasť vzdelávania na SPgŠ a VŠ. Od r.2002 členka THD.

- 2 roky účinkovanie v bábkovom súbore

- 3 roky tvorba a hranie predstavení pre deti MŠ

- účasť v dramatickom pásme a recitačnom vystupovaní (aj v češtine)

- Tvorba divadelných rozprávkových predstavení  pre deti a s deťmi

- písanie pesničkových textov pre deti, 

- animačné akcie pre deti Všetko  ako záujmová činnosť alebo vrámci pracovnej činnosti učiteľky MŠ.

Kariéra v divadle: 

THD: colníčka (máme čo ponúknuť), Skaramouche (Lásky hra osudná), učiteľka (Jednotkári), babka, škôlkarka, opustená žena (Všetko o ženách), dievča (Lás-ka-nie), reportérka (O čo ide?), čert (Mikuláš), svrčková (Ze života hmyzu); detské predstavenia: Líška, Červená čiapočka, babka, vlk, koza odratá...