Eliška Šefčíková-Stanková

Meno a priezvisko: 
Eliška Šefčíková-Stanková
Kariéra v divadle: 

Martin Barčík: Baltazár Banán - scénografia, kostýmy

Janusz Glowacki: Antigona v New Yorku - scénografia, kostýmy

J. Barč-Ivan: Matka - scénografia, kostýmy

Info: 
scénografka