Archív aktualít

Súčasnosť

Súbor pôsobí predovšetkým v Meste Trenčín, hoci počas sezóny uvedie aspoň 5 predstavení mimo Trenčína. Jeho členovia sú predovšetkým Trenčania. Cieľovou skupinou sú predovšetkým Trenčania a tomu je prispôsobená dramaturgia, ktorá má za cieľ ponúknuť repertoár, ktorý postihne všetky vekové (deti, žiaci, stredoškoláci, dospelí diváci), vzdelanostné i profesijné skupiny obyvateľov v tomto meste vrátane detí, laického i náročného publika.

Pokrývame špecifické potreby obyvateľov mesta a rôznych organizácií: pomáhame dotvoriť kultúrny program (napr. pre Dejdarku, pre Trenčiansku nadáciu, pre ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne a pod., všade tam, kde nás potrebujú).

História

Mestské divadlo Trenčín vzniklo transformáciou z ochotníckeho súboru Trenčianske Hradné Divadlo. Samotný pôvodný súbor vznikol z potreby získať právnu subjektivitu pre skupinu približne 30 nadšencov. Tí už niekoľko mesiacov spolu pripravovali prvé predstavenie podľa predlohy Stana Štepku Jááánosííík. Iniciátorkou projektu bola Zuzana Moravčíková – Mišáková, ktorá sa v Bratislave na filmovej produkcii stretla s Milošom Slemenským, bývalým ochotníkom a filmovým kaskadérom. Prišiel už na prvé stretnutie budúceho súboru v divadle a odvtedy spolu pracujú ako zakladajúci členovia Trenčianskeho Hradného Divadla.

Stránky