Archív aktualít

Rok 2007

Pavel Dostál – Ján Ančic – Zuzana Mišáková:

Jednotkári
Študentský muzikál

Predstavenie Jednotkári sú známym muzikálom, ktorý bol uvádzaný už v 70-tych rokoch 20. storočia a v jednej z trenčianskych inscenácií zažiaril v tom čase začínajúci ochotník Štefan Skrúcaný. Pre THD bola napísaná nová hudba, ktorej autorom bol mladý trenčiansky hudobník, absolvent konzervatória a VŠMU Ján Ančic. Študentský muzikál je plný hudby, tanca a zábavy na spôsob klasických filmových muzikálov.

Rok 2006

Celkovo sme odohrali 15 predstavení, videlo ich 2841 divákov. Rok 2006 považujeme za najúspešnejší vďaka spolupráci s Petrom J. Oravcom. Jeho prínos je pre divadlo nesmierny. Nenechali sme sa zahanbiť ani na festivale Divadelná jar Jána Roháča v Nitrianskom Pravne. Pripravili sme atraktívny vianočný program Mikulášskej besiedky pre deti, ktorý bol prezentovaný s veľkým komerčným ohlasom.

V tomto roku sme prvýkrát uviedli Mrázika, ktorý je najdlhšie hraným predstavením v našom repertoári.

Umelecky najdôležitejším počinom roka sa stala

 

Lásky hra osudná
commedia dell' arte bratov Čapkovcov

 

Rok 2005

Celkovo sme odohrali 7 predstavení, videlo ich 1915 divákov. Oproti minulým rokom počet poklesol, pretože vedúca súboru mala rodičovské povinnosti. Napriek tomu sa podarilo uviesť dve premiéry. Ešte úspešnejší sme boli na prehliadke amatérskych divadiel na Festivale A. Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom, kde odborná porota konštatovala zásadný posun v kvalite predstavenia. V roku 2005 sme pripravili aj projekt divadla s integrovanými hlucho-nemými deťmi Čarovný prútik. Deti sa prezentovali na celoslovenskej prehliadke v Bratislave.

 

Rok 2003

Celkovo THD uviedlo 31 predstavení, ktoré videlo viac ako 2 280 divákov. V tomto súhrne divákov nie sú započítaní tí, ktorí nás videli na verejných priestranstvách ako napríklad na Korze, na hrade, na námestiach pri rôznych ďalších príležitostiach. Na týchto priestranstvách nás videlo minimálne ďalších 1000 divákov. Na otvorení stálej divadelnej scény v marci 2003 sme sa zaviazali mesačne odohrať aspoň jedno predstavenie. Záväzok sme splnili viac ako dvojnásobne, mesačne sme odohrali 2,58 predstavenia. Naši lektori prednášali na workshope, ktorý sa konal v rámci festivalu Sám na javisku. Pokračovali sme v práci s Juniormi.

Rok 2002

V prvom roku našej existencie sme uviedli 11 predstavení, ktoré videlo cca 3 000 divákov, zväčša detí. Inscenovali sme dve hry určené predovšetkým mládeži a deťom, čo sa malo v nasledujúcom roku zmeniť aj vzhľadom na fakt, že spočiatku výlučne mládežnícky súbor pojal do svojich radov aj dospelých hercov.

Na začiatku, v októbri 2001 bol len kurz hereckej prípravy pre stredoškolákov. Viedli ho Zuzana Moravčíková – dnes už Mišáková a Miloš Slemenský. V roku 2002 sa z účastníkov kurzu vyprofiloval súbor mladých ľudí zanietených pre divadlo, ktorí sa naplno pustili do prípravy novej inscenácie hry.

 

Stránky