Archív aktualít

Súčasnosť

Mestské divadlo Trenčín je nezávislá profesionálna scéna, ktorá svojou tvorbou a pôsobením v  Trenčíne napĺňa funkciu neexistujúceho kamenného profesionálneho divadla zriadeného samosprávou v kraji. Orientujeme sa na širokú verejnosť z Trenčína a priľahlého regiónu. Našim cieľom je poskytnúť kvalitné kultúrne vyžitie, oddych, podnety na zamyslenie, stretnutia s umelcami, známymi osobnosťami a kultúrnou verejnosťou. Repertoár divadla tvoria diela slovenskej a svetovej klasiky, najmä komediálne žánre a keďže nám záleží aj na najmenších divákoch, ponúkame predstavenia pre deti, resp. rodinné predstavenia. Našou víziou je spájať umenie so zábavou a ponúknuť priestor na zamyslenie.

História

Mestské divadlo Trenčín vzniklo transformáciou z ochotníckeho súboru Trenčianske Hradné Divadlo. Samotný pôvodný súbor vznikol z potreby získať právnu subjektivitu pre skupinu približne 30 nadšencov. Tí už niekoľko mesiacov spolu pripravovali prvé predstavenie podľa predlohy Stana Štepku Jááánosííík. Iniciátorkou projektu bola Zuzana Moravčíková – Mišáková, ktorá sa v Bratislave na filmovej produkcii stretla s Milošom Slemenským, bývalým ochotníkom a filmovým kaskadérom. Prišiel už na prvé stretnutie budúceho súboru v divadle a odvtedy spolu pracujú ako zakladajúci členovia Trenčianskeho Hradného Divadla.

Stránky