Anna Maršalová

Meno a priezvisko: 
Anna Maršalová
Vzdelanie a skúsenosti: 

Pri SPŠS som viedla dramatický krúžok, pripravovala som rôzne akadémie, nacvičila divadelné hry. Taktiež som pôsobila v porotách pri hodnotení prednesu.

Kariéra v divadle: 

Od detstva som hrávala v dedinskom ochotníckom divadle v obci Považany. Bola som členkou div. súboru pri 2.ZDŠ v Novom Meste nad Váhom pod vedením pani učiteľky Anny Kubánovej, kde som stvárnila rôzne postavy. Keď bol vypísaný konkurz do THD, prihlásila som sa a odvtedy som jeho členkou. Ako žiačka ZDŠ a SEŠ som sa zúčastňovala školských, okresných i krajských recitačných súťaží. Okrem toho účinkujem v TV JOJ a Markíza v programoch ako Súdna sieň, Rodinné problémy atď. 

Postavy v aktuálnom repertoári: 
Učinkovala som vo všetkých div. hrách THD teraz MDT /Všetko o ženách, Láskanie, Lásky hra osudná, Pasca na myši, Jednotkári, Baltazár Banán, Mrázik/ Moje najvýraznejšie postavy boli 10. matka v rovnomennej hre J.B.Ivana a postava Anity v hre Antigona v NY, ktoré som stvárnila pod vedením režiséra M. Bachynca.