Alica Orságová

Meno a priezvisko: 
Alica Orságová
Vzdelanie a skúsenosti: 

Mám vyštudovanú Pedagogickú fakultu UK v BA – slovenský jazyk a literatúra a hudobné umenie. Od roku 2012/2013 vyučujem na Základnej umeleckej škole Karola Pádivého v TN klavír, keyboard a hudobnú náuku a od školského roku 2013/2014 vyučujem najmladších žiakov v literárno-dramatickom odbore.

Postavy v aktuálnom repertoári: 
Andulky v klietke – mladá slúžka Paulína
Info: 
Herečka